Dom Pomocy Społecznej Nr 1
im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.
Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp.UWAGA!!!


Z dniem 02 stycznia 2015r. ulegaj± zmianie nr rachunków bankowych
Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.
Wpłat należy dokonywać na nowe rachunki bankowe (podane na dole strony).
Adres korespondencyjny:

   Dom Pomocy Społecznej Nr 1
   im. Marie Juchacz
   Podmiejska Boczna 10
   66-400 Gorzów Wlkp.

Dyrektor:

   Barbara Kałużna

   Przyjęcia interesantów odbywają się
   w każdy wtorek w godzinach:
   9.00 - 10.00, 14.00 - 15.00
   oraz 15.00 - 16.00
   (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu)

e-mail:

   sekretariat@dps.gorzow.pl

Tel./Fax:

sekretariat:
95 732 41 22

Telelony:

centrala:
95 732 35 22
95 732 35 81
95 728 28 75

   wybrane numery wewnętrzne:

Dyrektor (sekretariat)42
Główny Księgowy32
Specjalista ds. BHP56
Centrala31
Główny Specjalista
Sekcja Pielęgnacyjno-Opiekuńcza
52
Oddział I53
Oddział IIA37
Oddział IIB54
Oddział III55
Oddział IV59
Sekcja Socjalno-Terapeutyczna65
Pracownicy Socjalni
(sprawy dot. mieszkańców)
57
Pracownicy Socjalni
(sprawy dot. odpłatności za leki mieszkańców)
38
Sekcja Techniczna46
Sekcja Organizacyjna i Zamówień Publicznych43
Sekcja Żywienia/Magazyn34
Sekcja Finansowo-Księgowa (sprawy płacowe)45
Sekcja ds. Pracowniczych47

Konto bankowe:

   PKO BP I Oddział w Gorzowie Wlkp.
   47 1020 1954 0000 7602 0151 3043


wpłaty związane z ZFŚS (np. spłaty pożyczek z ZFŚS)
   PKO BP I Oddział w Gorzowie Wlkp.
   69 1020 1954 0000 7902 0151 3373