Dom Pomocy Społecznej Nr 1
im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.
Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp.UWAGA !

Aktualne informacje na temat zamówień publicznych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.: http://dps.gorzow.pl/bip.
Przetarg nieograniczony (dostawy) /20.01.2010 r./
Przetarg nieograniczony

Zakup i dostawy artykułów żywnościowych w rozbiciu na 3 zadania tj.; produkty mleczarskie, pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie oraz owoce warzywa i podobne produkty.

ogłoszenie

SIWZ + załączniki

Zmiana załącznika nr 2 do SIWZ (22 stycznia 2010 r.)

Zmiana załącznika nr 2 do SIWZ (25 stycznia 2010 r.)

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów (03 lutego 2010 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05 lutego 2010 r.)
Przetarg nieograniczony (dostawy) /26.11.2009 r./
Przetarg nieograniczony o wartości o wartości od 14 000 do 5 278 000 euro

Zakup i dostawy artykułów żywnościowych w rozbiciu na 7 zadań tj.; artykuły ogólnospożywcze, mięsa i jego przetwory, produkty mleczarskie, pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, ryby przetworzone i konserwowane, owoce warzywa i podobne produkty, oraz dostawa jaj.

ogłoszenie

SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Informacja o wpłynięciu protestu (18.12.2009 r.)
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów [1] (21.12.2009 r.)
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów [2] (21.12.2009 r.)
Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty (21.12.2009 r.)
zawiadomienie o odrzuczeniu protestu (23.12.2009 r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.01.2010 r.)Przetarg nieograniczony (roboty budowlane)
Przetarg nieograniczony o wartości od 14 000 do 5 278 000 euro

Roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne obejmujące remont pokoi mieszkalnych, łazienek, pomieszczeń socjalnych, pracowniczych, magazynowych, korytarzy na parterze - oddział I i łącznik C w Domu Pomocy Społecznej nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej Bocznej 10.

ogłoszenie
SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ (plik .zip)
Załącznik nr 9 do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.10.2009 r.)Przetarg nieograniczony (dostawy)
Przetarg nieograniczony o wartości o wartości od 14 000 do 5 278 000 euro

na dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni zlokalizowanej na terenie Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.

ogłoszenie
SIWZ
Załącznik - oferta
Załącznik - oświadczenie
Załącznik - umowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.09.2009 r.)Przetarg nieograniczony (dostawy)
Przetarg nieograniczony o wartości o wartości od 14 000 do 5 278 000 euro

na dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.

ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.07.2009 r.


SIWZ z załącznikami


Odpowiedź na zapytanie (2009.07.21)

zmiana załącznika nr 6 (2009.07.21)

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009.08.11)

Informacja o wpłynięciu protestu (2009.08.25)


Przetarg nieograniczony (dostawy)
Przetarg nieograniczony o wartości o wartości od 14 000 do 5 278 000 euro

na dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni zlokalizowanej na terenie Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.

ogłoszenie
SIWZ
Załącznik - oferta
Załącznik - oświadczenie
Załącznik - umowa

Odpowiedź na zapytanie (2009.07.21)

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (29.07.2009 r.)Przetarg nieograniczony (dostawy)
Przetarg nieograniczony o wartości o wartości od 14 000 do 5 278 000 euro

Dostawa produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych

ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (14.07.2009 r.)


Przetarg nieograniczony (dostawy) /29.04.2009 r./
Przetarg nieograniczony o wartości o wartości od 14 000 do 5 278 000 euro

Zakup i dostawy artykułów żywnościowych w rozbiciu na 6 zadań tj.; artykuły ogólnospożywcze, mięsa i jego przetwory, produkty mleczarskie, ryby przetworzone i konserwowane, owoce warzywa i podobne produkty, oraz dostawa jaj.

ogłoszenie

SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Przetarg nieograniczony (dostawy) /17.04.2009 r./
Przetarg nieograniczony o wartości o wartości od 14 000 do 5 278 000 euro

Zakup i dostawy artykułów żywnościowych w rozbiciu na 6 zadań tj.; artykuły ogólnospożywcze, mięsa i jego przetwory, produkty mleczarskie, ryby przetworzone i konserwowane, owoce warzywa i podobne produkty, oraz dostawa jaj.

ogłoszenie

SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (27.04.2009 r.)Przetarg nieograniczony (dostawy)
Przetarg nieograniczony o wartości o wartości od 14 000 do 5 278 000 euro

Dostawa produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych

ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.03.2009 r.
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 1
Sprostowanie do odpowiedzi na zapytanie nr 1
Odpowiedź na zapytanie nr 2
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedź na zapytanie nr 3 (17.03.2009 r.)
Informacja o wpłynięciu protestu (19.03.2009 r.)
Rozstrzygnięcie protestu (24.03.2009 r.)
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów (27.03.2009 r.)
Informacja o wykluczeniu wykonawcy (09.04.2009 r.)
Informacja o wpłynięciu protestu (16.04.2009 r.)
Rozstrzygnięcie protestu (21.04.2009 r.)
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (23.04.2009 r.)

Przetarg nieograniczony (dostawy)
Przetarg nieograniczony o wartości o wartości od 14 000 do 5 278 000 euro

Dostawa produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych

ogłoszenie
SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ


Zawiadomienie o odrzuceniu ofertyPrzetarg nieograniczony (dostawy)
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14 000 euro

Dostawa suszarki bębnowej

ogłoszenie
SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
umowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony (roboty budowlane)
Przetarg nieograniczony o wartości od 14 000 do 5 278 000 euro

Roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne obejmujące remont pokoi mieszkalnych, łazienek, pomieszczeń socjalnych, pracowniczych, magazynowych, korytarzy na parterze - oddział I i łącznik C w Domu Pomocy Społecznej nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej Bocznej 10.

ogłoszenie
SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 dokumentacja techniczna (plik .zip)
(Dokumentacja techniczna dostępna jest w postaci archiwum spakowanego jako ".zip".)


W związku z wpłynięciem do zamawiającego zapytania wykonawcy dotyczącego przedmiotowego przetargu nieograniczonego, odpowiadamy co następuje :

odpowiedzi na zapytanie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaInformacja o wpłynięciu dwóch protestów

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2Przetarg nieograniczony (dostawy)
Przetarg nieograniczony o wartości od 14 000 do 5 278 000 euro

Dostawa pralnicowirówki

ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Informacja o wpłynięciu protestu dot. przetargu nieograniczonego o numerze 238166-2008 na dostawę pralnicowirówki wolnostojącej, wysokoobrotowej (CPV:39713200-5)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony (roboty budowlane)
Przetarg nieograniczony o wartości od 14 000 do 5 278 000 euro

Oddymianie grawitacyjne trzech klatek schodowych

ogłoszenie
SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ
Załącznik 2 do SIWZ
Załącznik 3 do SIWZ

dokumentacja techniczna (plik .zip)
(Dokumentacja techniczna dostępna jest w postaci archiwum spakowanego jako ".zip".)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony (roboty budowlane)

Informujemy, że przedmiotowy przetarg został odwołany, na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przetarg nieograniczony o wartości od 14 000 do 5 278 000 euro

Oddymianie grawitacyjne trzech klatek schodowych

ogłoszenie
SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ
Załącznik 2 do SIWZ
Załącznik 3 do SIWZ

dokumentacja techniczna (plik .zip)
(Dokumentacja techniczna dostępna jest w postaci archiwum spakowanego jako ".zip".)

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ


W związku z wpłynięciem do zamawiającego zapytania wykonawcy dotyczącego przedmiotowego przetargu nieograniczonego, odpowiadamy co następuje :

odpowiedzi na zapytanie


Przetarg nieograniczony (dostawy)
Wartość zamówienia nie jest równa i nie przekracza kwoty określonej na podstawie przepisu art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego

ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami


W związku z wpłynięciem w dniu 17.07.2008r do zamawiającego zapytania wykonawcy dot. przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej Nr1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul.Podmiejska Boczna 10 odpowiadamy co następuje :

odpowiedzi na zapytanie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony (dostawy)
Wartość zamówienia nie jest równa i nie przekracza kwoty określonej na podstawie przepisu art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, mięsa i przetworów, produktów mleczarskich oraz ryb

ogłoszenie
SIWZ
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przetarg nieograniczony o wartości od 14 000 do 5 278 000 euro
(dostawy)Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej szafy sterująco-zasilającej, pięciu podstacji piętrowych, stu siedemdziesięciu opraw oświetlenia awaryjnego.

ogłoszenie
SIWZ
Umowa
Załącznik 1
Załącznik 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości od 14 000 do 5 278 000 euro
(roboty budowlane)Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie pokoi, korytarzy, klatek schodowych, na I i II piętrze, blok A, B,C w Domu Pomocy Społecznej nr 1 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej Bocznej 10. Zamówienie dotyczy robót remontowych: tynkarskich, okładzin, malarskich, posadzek, wykładzin, stolarskich, ślusarsko -kowalskich, konstrukcji ścian z cegły.

ogłoszenie
SIWZ
Specyfikacja techniczna
przedmiar robót
Umowa
Załącznik 1
Załącznik 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPrzetarg nieograniczony poniżej 60000 euro.

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PIĘTRZE I
W BUDYNKU GŁÓWNYM DPS NR 1 im. Marie Juchacz
W GORZOWIE WLKP ul. PODMIEJSKA-BOCZNA 10.

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
Specyfikacja techniczna
UmowaSPROSTOWANIE

Tekst sprostowania


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska Boczna 10
informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na remont instalacji elektrycznej na piętrze I została wybrana oferta firmy:

Elektro-Instal
ul. M. Ogińskiego 33/2
w Gorzowie Wlkp.


Cena oferty: 58.000,00 zł brutto (7% Vat).
Przetarg nieograniczony poniżej 60000 euro.

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PIĘTRZE II
W BUDYNKU GŁÓWNYM DPS NR 1
W GORZOWIE WLKP ul. PODMIEJSKA-BOCZNA 10.
Specyfikacja IWZ dostępna w siedzibie zamawiajacego.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska Boczna 10
informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na remont instalacji elektrycznej na piętrze II została wybrana oferta firmy:

Ener
ul. Połaniecka 5a/3
w Gorzowie Wlkp.


Cena oferty: 72.285,03 zł brutto (7% Vat).
Przetarg nieograniczony poniżej 60000 euro.

DOSTAWA DRZWI WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI DO POKOI MIESZKAŃCÓW, POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH I UŻYTKOWYCH W ILOŚCI 68 SZTUK ORAZ 51 SZTUK SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH MONTOWANYCH W SYSTEMIE DRZWI PRZESÓWNYCH WRAZ Z MONTAŻEM
W BUDYNKU GŁÓWNYM DPS NR 1
W GORZOWIE WLKP ul. PODMIEJSKA-BOCZNA 10.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 1 do SIWZ
załącznik nr 2 do SIWZ
Przetarg nieograniczony poniżej 60000 euro.

10
66-400 Gorzów Wlkp.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro
3. Strona internetowa na której dostępna będzie specyfikacja: www.dps.gorzow.pl
4. Przedmiot zamówienia: samochód osobowy typu Bus do przewozu osób niepełnosprawnych
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych
6. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy
7. Cena: 100%
opis warunków udziału w specyfikacji
8. Wadium: nie wymagane
9. Kryteria oceny ofert: cena 100%
10. Termin składania ofert: Dom Pomocy Społecznej Nr 1
Podmiejska Boczna 10
66-400 Gorzów Wlkp.

Podmiejska Boczna 10
66-400 Gorzów Wlkp.

pokój nr 2
do dnia 10.11.2006, godz. 10.00
11. Termin związania ofertą: 30 dni
12. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
13. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupu
14. Nie przewiduje się aukcji elektronicznejSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 1 do SIWZ
załącznik nr 2 do SIWZ
załącznik nr 3 do SIWZOgłoszenie o wyborze oferty

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska Boczna 10
informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego typu "bus" została wybrana oferta firmy:

KIM Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 82
w Świebodzinie


Cena oferty: 97.377,05 zł netto.Ogłoszenie o wyborze oferty Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp 21.07.2006
Zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 177 zdnia 29 stycznia 2004 z późn. zm. zawiadamia Państwa o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego. Wybrano ofertę firmy KDM Spółka z o.o. Porajów ul. Mostowa 1, 59-921 Sieniawka, oferta ta zawiera najniższą cenę oleju opałowego, która wynosi: 2,084 zł. netto za 1 litr oleju.

Przetarg nieograniczony - dostawa oleju opałowego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik 1,2,3 do SIWZ